Өндөр худалдааны тэрэгнээс татгалзах ханшийг хэрхэн хэмжих, зайлсхийх, бууруулах арга

Онлайн төлбөр тооцоо хийх үйл явцтай үйлчлүүлэгчтэй уулзахдаа цөөн хэдэн нь өөрсдийн сайтаас худалдан авалт хийх гэж оролдсон нь надад үргэлж гайхдаг! Манай шинэ үйлчлүүлэгчдийн нэг нь олон тонн хөрөнгө оруулсан сайттай байсан бөгөөд нүүр хуудаснаас дэлгүүрийн тэрэг рүү ороход 5 алхам байна. Хэн ч үүнийг өдий зэрэгт хүргэж байгаа нь гайхамшиг юм! Худалдааны тэрэгнээс татгалзах гэж юу вэ? Энэ нь магадгүй