Өмгөөлөгчид нөлөөлөгчөөс илүү Instagram үйл ажиллагааг хэрхэн хөтөлдөг вэ?

2019 он гэхэд #Instagram Influencers-т зарцуулах зардлыг 2.3 тэрбум долларт хүргэхээр төлөвлөж байгаа нь үнэхээр гайхалтай хэмжээ боловч худалдан авалтын шийдвэрт өргөнөөр нөлөөлдөг харааны програмын хүчийг шууд харуулж байна. Үнэн хэрэгтээ Instagram хэрэглэгчдийн 72% нь Instagram платформ дээр байрлуулсан зураг дээр үндэслэн худалдан авалт хийх шийдвэр гаргасан гэж мэдээлдэг ... та намайг @dknewmedia дагаж болно! Миний нохой Гамбино болон миний үргэлжилж буй олон тонн зургийг үзэхэд бэлэн байгаарай