Clicktale: Кодгүй орчинд анализ хийх үйл явдлыг хянах

ClickTale нь анализын салбарт анхдагч болж, зан төлөвийн өгөгдөл, тодорхой дүрслэлээр хангаж, цахим худалдаа, аналитик мэргэжилтнүүдэд сайтынхаа асуудлуудыг тодруулж, сайжруулахад нь тусалдаг. ClickTale-ийн шинэ Visual Editor нь өөр нэг хувьсал болж, сайтынхаа хэмжээнд үйл явдлыг нэгтгэх кодгүй хэрэгсэл юм. Өөрийн үйл явдлын элементийг зааж, үйл явдлыг тодорхойлоорой ... Үлдсэн хэсгийг ClickTale хийдэг. Visual Editor програмын тусламжтайгаар Clicktale нь шийдлийг хамгийн түрүүнд гаргасан компаниудын нэг юм