Та Analytics-тэй цорын ганц тэмцэл хийдэггүй

Бид аналитикийн тодорхойлолтыг өгч, маркетингийн стратегийн үр нөлөөг хэмжихэд туслах онлайн маркетингийн бүх анализыг жагсаав. Доорх зарим статистик мэдээллээс харахад маркетингчид өөрсдийн аналитик сонголт, үр дүнгийн талаар үргэлжлүүлэн тэмцсээр байна. Үүний гол цөм нь аналитик нь олон тооны мэдээллийг шийдэлд өгөх зөвлөмж өгөхгүйгээр илүү олон удаа өгдөг гэдэгт би итгэдэг. Байдлаар