Хэрэглэгч олж авах аяны гүйцэтгэлийн 3 жолоочтой танилцана уу

Аяны гүйцэтгэлийг сайжруулах хэдэн арван арга байдаг. Дуудлага хийх товчлуурын өнгө, шинэ платформыг турших хүртэл бүх зүйл танд илүү сайн үр дүнг өгөх болно. Гэхдээ энэ нь таны тааралддаг UA (User Acquisition) оновчлолын тактик бүрийг хийх нь зүйтэй гэсэн үг биш юм. Хэрэв та хязгаарлагдмал нөөцтэй бол энэ нь ялангуяа үнэн байдаг. Хэрэв та жижиг багтай бол, эсвэл төсвийн бэрхшээлтэй эсвэл цаг хугацааны хувьд хязгаарлагдмал байгаа бол эдгээр хязгаарлалтууд таныг туршиж үзэхээс сэргийлнэ.