Вэбэд зориулж зургаа урьдчилан бэлтгэх: Зөвлөмж, арга техник

Хэрэв та блог бичих, вэбсайт удирдах эсвэл Facebook, Twitter зэрэг нийгмийн сүлжээний програмуудад нийтлэл бичих бол гэрэл зураг таны агуулгын урсгалын салшгүй хэсэг болж магадгүй юм. Таны мэдэхгүй зүйл бол ямар ч одны дүрс бичлэг эсвэл визуал дизайн нь бүлээн гэрэл зургийг нөхөж чадахгүй. Нөгөө талаар хурц, тод гэрэл зураг нь хэрэглэгчдийг сайжруулах болно? таны агуулгын талаархи ойлголт, таны ерөнхий байдал, мэдрэмжийг сайжруулах