Нэвтрэхийг шаардахын тулд WordPress дээрх хуудсыг хязгаарлах

Энэ долоо хоногт бид захиалагчийн сайт дээр захиалгат сэдвийг хэрэгжүүлж дуусч байгаа бөгөөд зарим хуудсуудыг бүртгүүлсэн захиалагчдаар хязгаарласан зарим төрлийн харилцан үйлчлэлийг бий болгохыг бид хүссэн. Эхлээд бид гуравдагч этгээдийн залгаасуудыг хэрэгжүүлэх талаар бодож байсан боловч шийдэл нь үнэхээр энгийн байсан. Нэгдүгээрт, бид хуудасны загварыг шинэ файлд хуулж авав (дурын нэр нь зүгээр, зөвхөн php өргөтгөлийг хадгалах хэрэгтэй). Хуудасны дээд талд,