Хаяг ялгах, стандартчилах, хүргэлтийг баталгаажуулах API-ийн талаархи ойлголт

Онлайнаар ажиллахаасаа өмнө би арван жилийн турш сонин, шууд шуудангийн салбарт ажилласан. Маркетингийн бодит харилцааг шуудангаар хүргэх эсвэл хүргэх нь маш үнэтэй байсан тул бид мэдээллийн цэвэр байдалд маш болгоомжтой ханддаг байсан. Бид нэг өрхөд нэг ширхэгээс илүү мөнгө өгөхийг хүссэн. Хэрэв бид ижил шууд шуудангийн хаягийг хаягаар хүргэвэл энэ нь олон асуудал үүсгэсэн: Маркетингийн бүх харилцаа холбооноос татгалзах бухимдсан хэрэглэгч. Шуудангийн нэмэлт зардал эсвэл