Хүн ам зүйгээс гадна: Хэмжигдэхүйц оролцоог бий болгодог үзэгчдийн дэвшилтэт сегментчлэлийн төрлүүд

Маркетингийн автоматжуулалтад итгэдэг аль гуру байгаад талархаж байгаа бөгөөд энэ нь зах зээлд оролцогчдод өгдөг. Ихэнх тохиолдолд бид Маркетингийн Автоматжуулалтыг хар тугалга татах, өсгөх зорилгоор ашигладаг. Үүнийг дуслын кампанит ажил, зан үйлийг өдөөж, арга хэмжээ авахад нь мэдэгдэх замаар үүнийг хийж болно. Mail Merge бол тэнгэрээс илгээгдсэн өөр нэг шинж чанар юм. Ганц хүлээн авагчийн нэрийг тухайн сэдэв, имэйлийн эхний мөрөнд оруулах боломж бол яах аргагүй хөрвүүлэгч-clincher юм ... Эсвэл тийм үү? Үнэн биш

Маркетингийн автоматжуулалтын платформ дээр ашигладаг 14 өөр нэр томъёо

Зах зээлдүүлэгчид яагаад бараг бүх зүйлд өөрсдийн нэр томъёог зохиох шаардлагатай болдог гэж би эргэлзэж байна ... гэхдээ бид үүнийг хийдэг. Маркетингийн автоматжуулалтын платформууд нь нэлээд тогтвортой шинж чанартай байдаг боловч хамгийн алдартай маркетингийн үйлчилгээ үзүүлэгчид тус бүрдээ онцлог шинж чанарыг өөрөөр нэрлэдэг. Хэрэв та платформыг үнэлж байгаа бол бүгд ижил шинж чанарууд байгаа үед нэгнийхээ онцлог шинж чанаруудыг харвал энэ нь нэлээд ойлгомжгүй болж магадгүй юм. Заримдаа, энэ нь сонсогдож байна