BlueConic: Хэрэглэгчийн аяныг цуглуулах, нэгтгэх, оновчтой болгох

Том өгөгдөл, стриминг технологийн тусламжтайгаар хэрэглэгчдийн харилцан үйлчлэлийг офлайн болон оффлайн горимд барьж, дараа нь маркетингийн мессеж, үйлдлийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төвлөрсөн агуулахыг бодит цаг хугацаанд хангаж буй шинэ төрлийн маркетингийн автоматжуулалтын платформууд гарч ирэв. BlueConic бол ийм платформуудын нэг юм. Таны одоо байгаа платформууд дээр байрлуулсан бөгөөд энэ нь таны үйлчлүүлэгчдийн харилцан үйлчлэлийг цуглуулж, нэгтгэж, дараа нь утга учиртай маркетингийн мессеж бичихэд тусална. Бодит цагт хариу үйлдэл үзүүлэх чадвар ба