Ребрендинг: Өөрчлөлтийг хүлээн авах нь танай компанийн брэндийг хэрхэн өсгөх вэ

Ребрендинг нь бизнест асар их эерэг үр дүнг авчирдаг нь ойлгомжтой. Брэнд бий болгох чиглэлээр мэргэшсэн компаниуд хамгийн түрүүнд брэндээ өөрчлөхөд энэ нь үнэн гэдгийг та мэднэ. Агентлагуудын 58 орчим хувь нь COVID тахлын улмаас экспоненциал өсөлтийг нэмэгдүүлэх арга зам болгон ребрендинг хийж байна. Сурталчилгааны агентлагийн худалдааны холбоо Lemon.io-д бид брэндийн өөрчлөлт, тууштай төлөөлөл нь таныг өрсөлдөөнөөс тань хэчнээн түрүүлж болохыг өөрийн биеэр мэдэрсэн. Гэсэн хэдий ч,