ДАМ: Дижитал хөрөнгийн менежмент гэж юу вэ?

Дижитал хөрөнгийн менежмент (DAM) нь дижитал хөрөнгийг залгих, тайлбарлах, каталоглох, хадгалах, олж авах, хуваарилахтай холбоотой менежментийн даалгавар, шийдвэрээс бүрдэнэ. Дижитал гэрэл зураг, хөдөлгөөнт дүрс, видео, хөгжим нь медиа хөрөнгийн менежментийн зорилтот чиглэлийг (DAM-ийн дэд ангилал) жишээ болгон харуулдаг. Дижитал хөрөнгийн менежментийн талаар тодорхой зүйлийг цөхрөлтгүй илэрхийлэхгүйгээр хэргийг гаргахад хэцүү байдаг. Жишээлбэл: өнөө үед маркетинг нь дижитал мэдээллийн хэрэгслээс ихээхэн хамааралтай байдаг. Цаг хугацаа бол мөнгө юм. Тиймээс маркетерууд үүнээс их мөнгө зарцуулах хэрэгтэй