Дижитал хөрөнгийн менежмент (DAM) платформ гэж юу вэ?

Дижитал хөрөнгийн менежмент (DAM) нь дижитал хөрөнгийг хүлээн авах, тэмдэглэгээ хийх, каталогжуулах, хадгалах, хайх, түгээхтэй холбоотой удирдлагын даалгавар, шийдвэрүүдээс бүрдэнэ. Дижитал гэрэл зураг, хөдөлгөөнт дүрс, видео, хөгжим нь хэвлэл мэдээллийн хөрөнгийн менежментийн зорилтот талбаруудын жишээ юм (DAM-ийн дэд ангилал). Дижитал хөрөнгийн менежмент гэж юу вэ? Дижитал хөрөнгийн удирдлагын DAM нь медиа файлуудыг удирдах, зохион байгуулах, түгээх практик юм. DAM програм хангамж нь брэндүүдэд гэрэл зураг, видео, график, PDF, загвар болон бусад номын санг хөгжүүлэх боломжийг олгодог.