Техникийн үзэгчдэд сурталчлах тусламж хэрэгтэй байна уу? Эндээс эхлээрэй

Инженер гэдэг бол ертөнцийг үзэх арга шиг мэргэжил биш юм. Маркетингийн хувьд техникийн өндөр түвшний үзэгчидтэй ярихдаа энэ хандлагыг анхаарч үзэх нь нухацтай авч үзэх, үл тоомсорлох хоёрын хоорондох ялгаа байж болох юм. Эрдэмтэд, инженерүүд хагаралд ороход хэцүү үзэгчид байж болох бөгөөд энэ нь Маркетингийн төлөв байдлыг инженерүүдэд тайлагнахад түлхэц болж өгдөг. Дөрөв дэх жилдээ TREW Маркетинг зөвхөн техникийн чиглэлээр маркетинг хийхэд анхаарлаа хандуулж байна