CPG Худалдааны Маркетингийн сурталчилгаанд гарсан жижиг өөрчлөлтүүд яагаад том үр дүнд хүргэж болох вэ?

Хэрэглээний барааны салбар бол их хэмжээний хөрөнгө оруулалт, өндөр хэлбэлзэлтэй байдгаас үр ашиг, ашиг олох нэрийн дор ихэвчлэн томоохон өөрчлөлтүүд гардаг орон зай юм. Unilever, Coca-Cola, Nestle зэрэг аж үйлдвэрийн аваргууд саяхан эдийн засгийн өсөлт, зардлыг хэмнэх зорилгоор өөрчлөн байгуулалт хийж, стратегиа шинэчлэн байгуулахаа мэдэгдсэн бол өргөн хэрэглээний жижиг үйлдвэрлэгчид хөдөлгөөний чадвар сайтай, шинийг санаачлагч намууд гэж мэдэгдэж байна. Үүний үр дүнд орлогын менежментийн стратеги дахь хөрөнгө оруулалт нь доод түвшинд нөлөөлж болзошгүй юм