БИШ БОЛОХГҮЙ: Зочдыг бухимдуулахгүй байх гурван тактикийн тактик

Зорилго технологоос гарах (Энэ юу вэ?). Дижитал маркетингийн KC, The Sunshine Band-ийн "Бүү яваарай" гэсэн хувилбарууд. Гаралтын зорилго технологийг ашиглан давхцлыг өдөөх нь орхигдсон зочдыг аврах маш үр дүнтэй арга байж болохыг бид A / B тестээр дамжуулан дахин дахин нотолж байна. Өдөөгдсөн контентын жишээнд хөнгөлөлтийн код эсвэл мэдээллийн товхимолд гарын үсэг зурах саналуудыг оруулсан болно. Зарим нь эдгээр тасалдал нь хэрэглэгчийн туршлагыг бууруулдаг гэж маргаж магадгүй юм. Үүнийг санаж байхын тулд доор байна a