Сэтгэлийн холболт яагаад энэ баярын улирлын борлуулалтын амжилтанд түлхүүр болох вэ?

Жил гаруй хугацаанд жижиглэнгийн худалдаачид тахал өвчний борлуулалтад үзүүлэх нөлөөллийг даван туулж ирсэн бөгөөд зах зээл 2021 онд өөр нэгэн амралтын худалдааны улиралтай тулгарах гэж байгаа юм шиг харагдаж байна. Үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн сүлжээ тасалдсан нь бараа материал хадгалах чадварыг алдагдуулсаар байна. найдвартай нөөцөд байна. Аюулгүй байдлын протокол нь үйлчлүүлэгчдийг дэлгүүрт зочлоход саад учруулсаар байна. Мөн ажиллах хүчний хомсдол нь үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх талаар дэлгүүрүүдээр эргэлддэг