Урагшаа чиглэсэн бизнес эрхлэгчдэд зориулсан дижитал замын зураглал гаргах

Лонхны пуужингийн бүтээгдэхүүний өсөлтийн манлайлагч Тим Данкан компанийн хэмжээнд дижитал алсын харааг бий болгохын ач холбогдол, бизнес эрхлэгчид дижитал зах зээлийн өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварыг дээшлүүлэх талаар ярилцав.