Snapchat зар хэрхэн үүсгэх

Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд Snapchat өдөр бүр 100 тэрбум гаруй видео үзэж, дэлхий даяар 10 гаруй сая хэрэглэгчтэй болж, өөрийн дагалдагчдын тоог нэмэгдүүлжээ. Өдөр бүр энэхүү аппликейшнийг дагалдагчдын тоо их байгаа тул компаниуд болон сурталчлагчид өөрсдийн зорилтот зах зээл дээр сурталчилгаа хийхээр Snapchat руу хошуурч байгааг гайхшруулж байна. Millennials нь одоогоор Snapchat дээрх нийт хэрэглэгчдийн 70% -ийг төлөөлж байна. Маркетингийн ажилтнууд millennials-д зориулж бусад бүх хүмүүсээс 500% илүү их мөнгө зарцуулдаг.