Мажентогийн гүйцэтгэл ба бизнесийн үр дүнг сайжруулах

Magento нь онлайн худалдааны вэбсайтуудын гуравны нэг хүртэлх хувийг хангадаг цахим худалдааны шилдэг платформ юм. Хэрэглэгчийн бааз, хөгжүүлэгчдийн сүлжээ нь техникийн мэдлэггүй, бараг бүх хүн цахим худалдааны сайтыг хурдан ажиллуулах боломжтой экосистемийг бий болгодог. Гэсэн хэдий ч сул тал бий: Magento нь зөв оновчтой болгохгүй бол хүнд, удаан байж болно. Энэ нь вэбсайтуудаас хариу өгөх цаг хугацаа хурдан хүлээгдэж буй өнөө үеийн хурдацтай үйлчлүүлэгчдэд зориулсан жинхэнэ унтраалга байж болох юм