Цэвэр шинэ үр дүн гаргах: Salesforce-ийн шилдэг тэргүүлэгчдийг тодруулж илгээх

Бизнес эрхлэгчид өөрсдийн үйлчлүүлэгчдийн талаархи өгөгдлийг тайлбарлах, тэднийг юу өдөөж байгааг тайлбарлах гэж тэмцэж байна. Хүмүүс бүртгэлийн системдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, Salesforce, Marketo, Google Analytics зэрэг салангид системүүдийн бүх дохионоос хэрэгцээтэй ойлголтыг олж авах, мөн вэбээс бүтцийн бус эх сурвалж олж авахад ой модыг харах нь бараг боломжгүй юм. Цөөхөн компаниуд өөрсдийн өгөгдлийг олборлож, тодорхойлдог аналитикийг ашиглах нөөц, туршлагатай хүмүүс цөөн байдаг