Маркетингийн өгөгдөл: 2021 он ба түүнээс цааших хугацаанд онцлох түлхүүр

Өнөөгийн эрин үед танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэнд сурталчлахаа мэдэхгүй байгаа, үйлчлүүлэгчид юу хүсч байгааг мэдэхгүй байгаа шалтаг байхгүй. Маркетингийн мэдээллийн баазууд болон бусад өгөгдөлд суурилсан технологи бий болсноор зорилтот бус, сонгогдоогүй, ерөнхий сурталчилгааны үе өнгөрч байна. Богино түүхэн хэтийн төлөв 1995 оноос өмнө маркетинг нь ихэвчлэн шуудангаар болон сурталчилгаагаар хийгддэг байв. 1995 оноос хойш имэйлийн технологи гарч ирснээр маркетинг бага зэрэг тодорхой болсон. Энэ