Хуваалцах нь хангалтгүй - Та яагаад агуулгыг нэмэгдүүлэх стратеги хэрэгтэй байна вэ?

Хэрэв та үүнийг барьсан бол тэд ирэх байсан цаг үе байсан. Гэхдээ энэ нь интернетийн агуулга, дуу чимээнд хэт их ханахаас өмнө л байсан юм. Хэрэв таны агуулга өмнөх шигээ явж чадахгүй байгаад сэтгэл дундуур байгаа бол энэ нь таны буруу биш юм. Бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Өнөөдөр, хэрэв та үзэгчид болон бизнесийнхээ талаар хангалттай анхаарал тавьдаг бол контентоо урагшлуулах стратеги боловсруулах ёстой