Цахим худалдааны хэрэглэгчийн туршлагыг хэрхэн сайжруулах вэ

Үйлчлүүлэгчид бол аливаа бизнесийн үндэс суурь юм. Энэ нь бүх босоо, домэйн, чиг хандлагын бизнесүүдэд хамаатай. Үйлчлүүлэгчид танай бизнесийн үйл явцын бүх үе шатанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэргүүлэх брэндүүдийн бизнесийн зорилго, стратеги, маркетингийн кампанит ажил нь хэрэглэгчид болон зорилтот үзэгчдийн эрэлт, хүсэл сонирхолд тулгуурладаг. Үйлчлүүлэгчид ба цахим худалдааны орчин Цахим хэлбэржүүлэлт, хөдөлгөөнт технологи, хүчтэй өрсөлдөөнд хөтлөгдсөн эрин үед та үйлчлүүлэгчдийн ач холбогдлыг үл тоомсорлож чадахгүй. 5-аас дээш