Нөлөөлөлд өртөх нь нөлөөлөлтэй адил биш: Үнэ цэнийг хэмжихийн тулд сэтгэгдлийг ашиглахаа болих цаг болжээ

Сэтгэгдэл гэж юу вэ? Сэтгэгдэл бол таны түүх эсвэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж буй уншигчид / гаралтын эх сурвалжийг үндэслэн нийтлэх боломжтой нүдний алимны тоо юм. 2019 онд сэтгэгдэл өрөөнөөс гадуур инээдэг. Тэрбумаар сэтгэгдлийг олж харах нь цөөнгүй. Дэлхий дээр 7 тэрбум хүн амьдардаг: тэдний 1 тэрбум орчим нь цахилгаангүй, бусад ихэнх нь таны нийтлэлд санаа зовдоггүй. Хэрэв танд 1 тэрбум сэтгэгдэл төрж байгаа боловч та гадуур алхаж байгаа бол