Интернэт ашиглалтын статистик 2021: Өгөгдөл хэзээ ч унтдаггүй 8.0

Ковид-19 гарснаар улам бүр дижиталжсан ертөнцөд эдгээр жилүүд технологи, өгөгдөл нь бидний өдөр тутмын амьдралд илүү том, чухал үүрэг гүйцэтгэдэг шинэ эрин үеийг эхлүүлсэн. Тэнд байгаа аливаа маркетер эсвэл бизнесийн хувьд нэг зүйл тодорхой байна: орчин үеийн дижитал орчинд дата хэрэглээний нөлөөлөл нэмэгдэж байгаа нь бидний өнөөгийн тахал өвчинд нэрвэгдсэн. Хорио цээрийн дэглэм ба оффисуудыг өргөнөөр түгжих хооронд,