Худалдааны хүмүүсийг роботоор солих уу?

Ватсон аюулд өртөж аварга болсны дараа IBM нь Кливленд клиниктэй хамтран эмч нарт оношлогоо, эмчийн зааврын нарийвчлалыг сайжруулж, сайжруулахад нь тусалсан. Энэ тохиолдолд Ватсон эмч нарын ур чадварыг нэмэгдүүлдэг. Тиймээс, хэрэв компьютер нь эмнэлгийн функцийг гүйцэтгэхэд тусалдаг бол худалдагчийн ур чадварыг сайжруулж, сайжруулж болох юм шиг санагдах болно. Гэхдээ компьютер борлуулалтын ажилтнуудаа солих уу? Багш, жолооч, аялал жуулчлалын агентууд болон