Үр дүнтэй буултын хуудсыг урлах 8 алхам

Буух хуудас нь таны худалдан авагчийн худалдан авагчдын аяллын явцад чиглүүлэхэд туслах үндсэн суурийн нэг юм. Гэхдээ яг юу вэ? Хамгийн чухал нь энэ нь танай бизнесийг хэрхэн яаж өсгөх вэ? Товчхондоо үр дүнтэй буултын хуудсыг боломжит худалдан авагчдад арга хэмжээ авах зорилгоор боловсруулсан болно. Энэ нь имэйлийн жагсаалтад бүртгүүлэх, удахгүй болох арга хэмжээнд бүртгүүлэх, эсвэл бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авах зэрэг байж болно. Эхний зорилго нь өөр байж болох ч