PowerChord: Дилерийн түгээсэн брэндүүдийн төвлөрсөн орон нутгийн тэргүүлэх удирдлага ба түгээлт

Томоохон брэндүүд авах тусам илүү хөдөлгөөнт хэсгүүд гарч ирдэг. Орон нутгийн дилерүүдийн сүлжээгээр худалдаалагдаж буй брэндүүд нь брэндийн хэтийн төлөвөөс эхлээд орон нутгийн түвшинд хүртэл илүү нарийн төвөгтэй бизнесийн зорилго, тэргүүлэх чиглэл, онлайн туршлагыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Брэндүүд амархан олж, худалдан авахыг хүсдэг. Дилерүүд шинэ борлуулалт, хөл хөдөлгөөн ихсэх, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхийг хүсдэг. Үйлчлүүлэгчид мэдээлэл цуглуулах, худалдан авалт хийх туршлагагүй байхыг хүсдэг бөгөөд тэд үүнийг хурдан хүсдэг.