Боломжит худалдан авагч, худалдагчдыг татан оролцуулахад түлхэц болох үл хөдлөх хөрөнгийн вэбсайтын зураг төслийг боловсруулах 10 зөвлөмж

Барилга, байшин, байшин худалдаж авах нь чухал хөрөнгө оруулалт юм ... ихэвчлэн амьдралынхаа туршид ганц удаа тохиолддог. Үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах шийдвэр нь заримдаа зөрчилтэй сэтгэл хөдлөлөөс үүдэлтэй байдаг тул худалдаж авахад нь туслах үл хөдлөх хөрөнгийн вэбсайт зохиохдоо маш их зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Агент эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчийн хувьд таны үүрэг бол сэтгэл хөдлөлийг оновчтой, зөв ​​чиглүүлэхэд чиглүүлэх явдал юм