Google Web Stories: Бүрэн дүүрэн туршлага өгөх практик гарын авлага

Өнөө үед хэрэглэгчид бид агуулгыг аль болох хурдан, маш бага хүчин чармайлтаар шингээхийг хүсдэг. Тийм ч учраас Google өөрийн Google Web Stories хэмээх богино хэлбэрийн контентын хувилбарыг танилцуулсан. Гэхдээ Google-ийн вэб түүхүүд гэж юу вэ, тэдгээр нь илүү гүн гүнзгий, хувийн хэрэглээнд хэрхэн хувь нэмэр оруулах вэ? Яагаад Google-ийн вэб түүхүүдийг ашиглах вэ, мөн та өөрөө хэрхэн үүсгэх вэ? Энэхүү практик гарын авлага нь танд илүү сайн ойлгоход тусална