“Дайны урлаг” цэргийн стратеги нь зах зээлийг булаан авах дараагийн арга зам юм

Жижиглэн худалдааны өрсөлдөөн өнөө үед маш хүчтэй өрнөж байна. Амазон шиг том тоглогчид цахим худалдаанд ноёрхож байгаа тул олон компаниуд зах зээл дээрх байр сууриа бататгахын төлөө тэмцэж байна. Дэлхийн цахим худалдааны шилдэг компаниудын толгой маркетерууд зүгээр л бүтээгдэхүүн нь татагдана гэж найдаж суудаггүй. Тэд дайны урлагийг дайснуудаас түрүүлж бүтээгдэхүүнээ урагшлуулахын тулд цэргийн стратеги, тактикийг ашиглаж байна. Энэ стратегийг зах зээлийг булаан авахад хэрхэн ашиглаж байгааг ярилцъя ... Зонхилох брэндүүд ихэвчлэн хандлагатай байдаг