Удирдамжаа унтраалгүйгээр борлуулалтдаа хэрхэн тууштай байх вэ

Цаг хугацаа бол бизнесийн бүх зүйл юм. Энэ нь боломжит шинэ үйлчлүүлэгч болон утсаа таслах хоёрын ялгаа байж болно. Таныг анхны дуудлага хийх оролдлогоороо борлуулалтын тэргүүлэгчид хүрнэ гэж төсөөлөөгүй. Зарим судалгаанаас үзэхэд таныг утсаар анх удаа утсаар ярихаас өмнө 18 дуудлага хийх боломжтой гэж үзсэн тул хэд хэдэн оролдлого хийх шаардлагатай байж магадгүй юм. Мэдээжийн хэрэг, энэ нь олон хувьсагч, нөхцөл байдлаас шалтгаална, гэхдээ энэ нь нэг юм