Хэрэглэгчийн мэдээллийн менежмент дэх таних тэмдэг

Хэрэглэгчийн үнэмлэхний хямрал Хинду домог дээр их эрдэмтэн, чөтгөрийн хаан Равана арван толгойтой бөгөөд түүний янз бүрийн хүч чадал, мэдлэгийг бэлгэддэг. Толгой нь өөрчлөгдөж, томрох чадвартай тул эвдэрч чадахгүй байв. Тэдний тулалдаанд дайчин бурхан Рама Раванагийн толгойноос доош бууж, түүнийг ганцаардмал зүрхэнд нь чиглүүлж түүнийг сайн сайханд алах ёстой. Орчин үед хэрэглэгч Раванатай арай адилхан болохоос биш түүнийх биш