Маркетингийн гүйцэтгэлд гарах 7 алдаа

Маркетерууд санхүүгийн төлөвшилтэй тэмцэж байгаа тул CMO-ийн төсөв буурч байна гэж Гартнер хэлэв. Хөрөнгө оруулалтын талаар урьд өмнөхөөс илүү нарийвчлан шалгаж байгаа тул CMO-ууд бизнест үзүүлэх нөлөөгөө үргэлжлүүлэн сайжруулахын тулд юу ажиллаж байгаа, юу нь болохгүй, дараагийн доллараа хаана зарцуулахаа ойлгох хэрэгтэй. Маркетингийн гүйцэтгэлийн менежмент (MPM) оруулна уу. Маркетингийн гүйцэтгэлийн менежмент гэж юу вэ? MPM нь маркетингийн байгууллагуудын маркетингийн үйл ажиллагааг төлөвлөхөд ашигладаг үйл явц, технологи, үйл ажиллагааны нэгдэл,