Omni-Channel холбооны харилцаанд ашиглах стратеги

Omni-суваг харилцаа холбоо гэж юу болох, маркетингийн багууд үйлчлүүлэгчдийнхээ үнэнч байдал, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн онцлог шинж чанарууд, стратегиудын талаар товч тайлбар.