Tech Effect: Martech нь төлөвлөсөн зорилгынхоо яг эсрэгээр нь хийж байна

Технологи нь хурдасгагч, стратегийн давуу талыг бий болгохоор бүтээгдсэн дэлхий дээр маркетингийн технологи нь олон жилийн туршид яг эсрэгээрээ ажиллаж ирсэн. Сонгох олон арван платформ, багаж хэрэгсэл, програм хангамжтай тулгарсан маркетингийн орчин нь урьд өмнөхөөсөө илүү төвөгтэй, төвөгтэй болж, технологийн стекүүд өдрөөс өдөрт төвөгтэй болж байна. Гартнерын Magic Quadrants эсвэл Forrester's Wave илтгэлүүдээс цааш хайх хэрэггүй. боломжтой технологийн хэмжээ