Толгой өвдөхөө болих нь: Онлайн маягтууд таны ROI-ийг хэмжихэд яагаад тусалдаг вэ?

Хөрөнгө оруулагчид бодит цаг хугацаанд ROI хэмжих боломжтой. Тэд хувьцаа худалдаж авдаг бөгөөд тухайн агшинд үнэт цаасны үнийг харснаар ROI хүү эерэг эсвэл сөрөг эсэхийг шууд мэдэж болно. Зөвхөн энэ нь зах зээлд оролцогчдод хялбар байсан бол. ROI хэмжих нь маркетингийн хамгийн чухал ажлын нэг юм. Чухамдаа энэ бол бидний өдөр тутам тулгардаг илүү төвөгтэй зорилтуудын нэг юм. Бүх өгөгдлүүдийн хамт