Төрөлх сурталчилгаа: Бүтээгдэхүүнээ сурталчлах шинэ арга

Хэрэв та удаан хугацааны туршид эерэг үр дүнд хүрэхгүйгээр бүтээгдэхүүнээ сурталчилж байгаа бол уугуул сурталчилгааг асуудалд байнгын шийдэл гэж үзэх цаг болсон байх. Төрөлх зар сурталчилгаа нь танд туслах болно, ялангуяа одоо байгаа олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг сурталчлах, мөн зорилтот хэрэглэгчдийг контент руугаа чиглүүлэхэд туслах болно. Гэхдээ эхлээд хэрхэн яаж хийх талаар бодохоосоо өмнө төрөлх зар сурталчилгаанууд юу болохыг судалж үзье.