Bluetooth төлбөр хэрхэн шинэ хил хязгаарыг нээж байна

Бараг хүн бүр ресторанд оройн хоол идэж байхдаа өөр програм татаж авахаас айдаг. Ковид-19 нь холбоо барихгүйгээр захиалга хийх, төлбөр хийх хэрэгцээг бий болгосноор програмын ядаргаа нь хоёрдогч шинж тэмдэг болжээ. Bluetooth технологи нь эдгээр санхүүгийн гүйлгээг хялбарчлахаар тохируулсан бөгөөд энэ нь одоо байгаа програмуудыг ашиглан хол зайд хүрэлцэхгүйгээр төлбөр хийх боломжийг олгодог. Саяхны судалгаагаар тахал нь дижитал төлбөрийн технологийг нэвтрүүлэх ажлыг хэрхэн хурдасгасныг тайлбарлав. АНУ-ын 4 хэрэглэгч тутмын 10 нь ийм байна