Бодит цагийн харилцаа холбоо: WebRTC гэж юу вэ?

Бодит цагийн харилцаа холбоо нь компаниуд өөрсдийн хэтийн төлөв, үйлчлүүлэгчидтэй идэвхтэй харилцан үйлчлэлцэхийн тулд вэбсайтаа хэрхэн ашиглаж байгааг өөрчилж байна. WebRTC гэж юу вэ? Вэбийн бодит цагийн харилцаа холбоо (WebRTC) нь Google-ээс анх боловсруулсан харилцаа холбооны протокол ба API-ийн цуглуулга бөгөөд үе тэнгийнхний хоорондох холболтоор бодит цаг хугацаанд дуут болон видео холбоог идэвхжүүлдэг. WebRTC нь вэб хөтчүүдэд бусад хэрэглэгчдийн хөтөчөөс бодит цагийн мэдээллийг шаардах боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр дуу хоолой, видео, чат, файл дамжуулах, дэлгэц зэрэг бодит цаг хугацаанд үе тэнгийнхэн болон бүлгийн харилцаа холбоог идэвхжүүлдэг.