JustControl.it: Сувгуудаар атрибуцийн мэдээлэл цуглуулах ажлыг автоматжуулах

Дижитал маркетинг нь илүү их өөрчлөн тохируулах хэрэгцээ шаардлагаас үүдэлтэй: шинэ мэдээллийн эх үүсвэр, түншлэлийн шинэ хослолууд, хувь хэмжээ өөрчлөгдөж, UA-ийн нарийн хувилбарууд гэх мэт. Манай салбарын ирээдүйн хувьд энэ нь бүр ч илүү төвөгтэй, үр дүнтэй байх болно гэж амлаж байна. Ийм учраас амжилттай, хүсэл эрмэлзэлтэй мэргэжилтнүүд төвөгтэй нөхцөл байдал, нарийн төвөгтэй зургуудыг шийдвэрлэхэд ашиглах хөшүүрэг хэрэгтэй байна. Гэсэн хэдий ч одоо байгаа олон хэрэгслүүд нь хоцрогдсон "бүгдэд нэгдмэл" хандлагыг санал болгодог. Энэхүү анхны хүрээнд бүх