BoomTown хэрхэн Martech стекийг дуудлагын оюун ухаанаар гүйцээв

Ярилцлага, ялангуяа утасны дуудлага нь хүмүүстэй холбогдох, тэднийг үнэнч үйлчлүүлэгч болгох хамгийн үр дүнтэй аргуудын нэг байсаар байна. Ухаалаг гар утас нь онлайнаар үзэх, дуудлага хийх хоорондын зөрүүг арилгаж, ээдрээтэй, өндөр үнэ цэнэтэй худалдан авалтын талаар хүмүүс утсаар холбогдож, хүнтэй ярихыг хүсдэг. Өнөө үед эдгээр дуудлагад нэмэлт ойлголт өгөх технологийг ашиглах боломжтой болсон тул зах зээлдүүлэгчид өгөгдөлд суурилсан шийдвэрүүдийг ижил ухаалаг байдлаар гаргах боломжтой болжээ