JavaScript хөгжүүлэгчдийн гаргасан хамгийн нийтлэг 5 алдаа

JavaScript бол орчин үеийн бүх вэб програмуудын үндсэн хэл юм. Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд бид вэб програмуудыг бүтээхэд хүчирхэг JavaScript дээр суурилсан номын сангууд болон хүрээний тоо нэмэгдсэн байна. Энэ нь дан хуудасны програмууд болон сервер талын JavaScript платформуудад зориулагдсан болно. JavaScript нь вэб хөгжүүлэлтийн ертөнцөд өргөн тархсан нь гарцаагүй. Тийм ч учраас энэ нь вэб хөгжүүлэгчид эзэмших ёстой гол чадвар юм.