Дижитал маркетингийн багийг удирдах нь тулгамдаж буй асуудлууд ба тэдэнтэй хэрхэн уулзах вэ

Өнөөгийн өөрчлөгдөж буй технологид дижитал маркетингийн үр дүнтэй багийг удирдах нь хэцүү байж болно. Үр ашигтай, олон талт технологи, зөв ​​ур чадвар, амьдрах чадвартай маркетингийн үйл явц болон бусад бэрхшээлтэй тулгарах шаардлагатай тулгарч байна. Бизнес өргөжихийн хэрээр бэрхшээлүүд нэмэгддэг. Эдгээр асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх нь таны бизнесийн онлайн маркетингийн зорилгод нийцсэн үр ашигтай багтай болох эсэхээ тодорхойлно. Дижитал маркетингийн багийн тулгамдаж буй асуудлууд ба тэдгээрийг хэрхэн хангах талаар хангалттай төсвийг ашиглах хэрэгтэй