Үнэнч маркетинг нь үйл ажиллагааг амжилттай явуулахад яагаад тусалдаг вэ?

Эхнээсээ л үнэнч байх урамшууллын хөтөлбөрүүд нь өөрөө хий гэсэн ёс суртахууныг агуулсан байдаг. Дахин давтагдах хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэхийг зорьж буй бизнес эрхлэгчид борлуулалтынхаа тоогоор гүйлгэж, аль бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь түгээмэл, ашиг орлого сайтай байгааг үнэ төлбөргүй урамшуулал болгоно. Дараа нь цоолтуурын картуудыг хэвлэж, үйлчлүүлэгчдэд тараахад бэлэн болгох нь орон нутгийн хэвлэх дэлгүүрт байсангүй. Энэ бол үр дүнтэй болох нь батлагдсан стратеги юм