COVID-19: Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан үнэнч байдлын хөтөлбөрийн талаархи шинэ үзэл бодол

Коронавирус нь бизнесийн ертөнцийг сайжруулж, бизнес болгоныг үнэнч гэсэн үгийг шинээр харахыг албадаж байна. Ажилчдын үнэнч байдал Үнэнч байдлыг ажилтны талаас нь авч үзье. Аж ахуйн нэгжүүд баруун, зүүн ажилчдаа цомхотгож байна. Коронавирусын хүчин зүйлээс шалтгаалан ажилгүйдлийн түвшин 32% -иас давж магадгүй бөгөөд гэрээр ажиллах нь салбар, албан тушаал бүрт тохирохгүй. Ажилчдаа цомхотгох нь эдийн засгийн хямралыг арилгах бодит шийдэл юм ... гэхдээ энэ нь үнэнч байдлыг хайрладаггүй. COVID-19 нөлөөлнө