Зан үйлийн зар сурталчилгаа ба контекст сурталчилгаа: ялгаа нь юу вэ?

Дижитал сурталчилгаа заримдаа зардлынхаа төлөө муу рэп авдаг ч зөв хийгдсэн тохиолдолд хүчтэй үр дүнд хүрэхийг үгүйсгэхгүй. Хамгийн гол нь дижитал сурталчилгаа нь органик маркетингийн аль ч хэлбэрээс хамаагүй өргөн хүрээг хамардаг тул маркетерууд үүнд зарцуулахад маш их бэлэн байдаг. Дижитал зар сурталчилгааны амжилт нь зорилтот үзэгчдийн хэрэгцээ, хүсэлд хэр нийцэж байгаагаас шууд хамаардаг.