Цахим худалдааны CRM нь B2B болон B2C бизнесүүдэд хэрхэн ашиг тустай вэ

Сүүлийн жилүүдэд хэрэглэгчийн зан төлөвт мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарсан нь олон салбарт нөлөөлсөн боловч цахим худалдааны салбар хамгийн хүнд цохилтод өртөж байна. Дижитал технологид нийцсэн хэрэглэгчид хувийн арга барил, хүрэлцэхгүй худалдааны туршлага, олон сувгийн харилцан үйлчлэлд анхаарлаа хандуулдаг. Эдгээр хүчин зүйлүүд нь онлайн жижиглэнгийн худалдаачдыг ширүүн өрсөлдөөний нөхцөлд үйлчлүүлэгчидтэй харилцах харилцааг зохицуулах, хувийн туршлагыг бий болгоход туслах нэмэлт системийг нэвтрүүлэхэд түлхэц болж байна. Шинэ үйлчлүүлэгчдийн хувьд үүнийг хийх шаардлагатай