Хөдөлгөөнт болон ширээний дэлгэцийн хамгийн өндөр заруудын хэмжээ юу вэ?

Маркетер хүний ​​хувьд төлбөртэй зар сурталчилгаа нь үйлчлүүлэгч олж авах найдвартай эх сурвалж байсаар ирсэн. Компаниудын төлбөртэй зар сурталчилгааг ашиглах арга нь янз бүр байж болох боловч зарим нь зараа дахин төлөвлөх, зарим нь брэндийг сурталчлах, зарим нь өөрөө олж авах зорилгоор ашигладаг - бидний хүн нэг бүр үүнд ямар нэгэн байдлаар оролцох ёстой. Баннерын харалган байдал / сурталчилгааны харалган байдлаас болж дэлгэцийн сурталчилгаагаар хэрэглэгчдийн анхаарлыг татаж, дараа нь олж авах нь тийм ч хялбар биш юм.