Оюуны өмчийг хамгаалах талаар зах зээлдүүлэгчид юу мэдэх хэрэгтэй вэ

Маркетинг болон бусад бүх бизнесийн үйл ажиллагаа нь технологид улам их хамааралтай болохын хэрээр оюуны өмчийг хамгаалах нь амжилттай ажиллаж буй компаниудын нэн тэргүүний зорилт болжээ. Ийм учраас маркетингийн баг бүр оюуны өмчийн тухай хуулийн үндсийг ойлгох ёстой. Оюуны өмч гэж юу вэ? Америкийн хууль эрх зүйн систем нь өмчлөгчдөд тодорхой эрх, хамгаалалтыг өгдөг. Эдгээр эрх, хамгаалалт нь худалдааны гэрээ хэлэлцээрээр дамжуулан манай хил хязгаараас давж гардаг. Оюуны өмч нь оюун санааны ямар ч бүтээгдэхүүн байж болно